BGreen-it Living Wall, Falkoner Alle, Frederiksberg