Projekter

Optimus Anlæg A/S' projekt-portefølje spænder vidt.
 

Vi udfører bl.a.: renovering og nyanlæg af industrikvarterer, institutioner og gårdanlæg, taghaveprojekter og opbygning af grønne tage, nyanlæg og renovering af kloakprojekter og LAR-projekter mv.

 

Og herunder; belægning, beplantning, grønt tag, taghave, terræninventar, aptering, pladsstøbt beton, terrænmur, klimatilpasning / LAR mv.

Se hele vores samlede projekt-portefølje herunder.

Gå til projekter fra 2019

Gå til projekter fra 2018

Gå til projekter fra 2017

Gå til projekter fra 2016

Gå til projekter fra 2015

Og se udvalgte projekter lidt fra oven :-)

2020

P.G. Ramms Alle - plantning - opstart til efteråret...

 

Landskabsarkitekt:

Frederiksberg Kommune.png

Ringvejens forlængelse, Sørby Magle 

 

Rådgivende ingeniør: 

Musicon, Rabalderstræde - sandfilter - opstart til efteråret...

 

Landskabsarkitekt:

Roskilde kommune.png

Jesper Brochmandsgade, København N.

 

Landskabsarkitekt:

IMG_3288.jpg

Ørestad Skole i Fields

 

Landskabsarkitekt: 

rytter.jpg
Tagterrasse 8.jpg

Carlsbakken - tagterrasse

 

Bygherrerådgiver: 

raundahl og moesby.png
IMG_3533.jpg

Symbion; Fruebjergvej i København

 

Landskabsarkitekt: 

BOGL.png
IMG_20200408_134524.jpg

Cypernsvej 9, 2300 Kbh. S - renovering af forhave og 

baghave

 

Bygherre: A/B Cypernsvej 9

IMG_3335.jpg

Ryesgade 84, København Ø. - Living Wall (grøn væg)

 

Rådgivende ingeniør:

Portugalsgade - landskabsarbejder - opstart
sensommer 2020

 

Landskabsarkitekt: 

IMG_3484.jpg

P.G. Ramms Alle, Frederiksberg

 

Landskabsarkitekt: 

Frederiksberg Kommune.png
3_edited.jpg

CarlsbergByen - Mineralvandsfabrikken

 

Landskabsarkitekt: 

IrmaByen - byggefelt 12

 

Landskabsarkitekt: 

Orbicon.png
IMG_0018.jpg

Trongården, Kgs. Lyngby

 

Landskabsarkitekt:

arkitema-logo.png
 

2019

IMG_3069.jpg

C.G.Jensen - IRMA-byen byggefelt 11 - belægninger, beplantninger og inventar.

Landskabsarkitekt:  

arkitema-logo.png
IMG_2971.jpg

Musicon, Bagtæppet og Lydmuren - renovering af belægninger og etablering af LAR-projekt.

 

 

Landskabsarkitekt: 

cowi.png
IMG_2995.jpg

Køge Idrætspark - forplads ved hal 3

Landskabsarkitekt:  

Orbicon.png
IMG_3350.jpg

Kultur- og bevægelsespark i Høng - omlægning af udearealer ifm. renovering og tilbygning til sportshallen.

 

 

Landskabsarkitekt: 

bisgaard.png
2_edited.jpg

Grøndalen, etape II - LAR-projekt

 

 

Landskabsarkitekt: 

kalender-10599-1-23185_opland.jpg
IMG_3060.jpg

Betty 4 - renovering af belægning og beplantning og etablering af faskiner samt øvrigt kloakarbejde

 

 

Landskabsarkitekt: 

IMG_2720.jpg

Orienten, Nordhavn - etablering af taghaver og gårdrum

til børnehave

 

 

Landskabsarkitekt: 

BOGL.png
IMG_20191030_135007.jpg

Frihedsmuseet - etablering af betonplinte og plantekasser med slyngplanter, plantning af træer med rodvenligt bærelag samt grønne tage.

 

Landskabsarkitekt: 

Julie Kirkegaard.png
IMG_2986.jpg

DTU 228A (Danmarks Tekniske Universitet) - retablering af belægning og beplantning

 

Landskabsarkitekt: 

bisgaard.png
3.jpg

Nygårdsvej 32 - udenomsarealer ved bolig- og erhvervsbyggeri, renovering af fortove, belægninger, beplantninger og taghaver.

 

Landskabsarkitekt: 

Niels Lutzen Landskabsarkitekter.png

Randersgade - belægninger, fundament og sokkel, kloak og dræn.

 

Landskabsarkitekt: 

ABR.png
DSCF2082.JPG

Hørsholm Midterhelle - udførelse af midterhelle og vejudvidelse.

Landskabsarkitekt: 

IMG_2002.jpg

Bank Mikkelsens Vej - befæstelser, beplantning, trædæk, terrænmure og pladsbygget inventar, inkl. legeredskaber

og faldunderlag.

 

Landskabsarkitekt: 

IMG_1725.jpg

CBY BYRUM - Thorvald Bindesbølls Plads 

befæstelser, beplantning, terræninventar og

trapper.

 

Landskabsarkitekt: 

Schønherr.png

2018

 
IMG_1579.jpg

CarlsbergByen, bygning 16.3 - Thorvald Bindesbølls Plads - befæstelser, beplantning og græs.

 

Landskabsarkitekt: 

IMG_1861.jpg

Skybrudsprojekt Bülowsvej - etablering af LAR-projekt

på Bülowsvej, herunder belægninger, beplantning, belysning og inventar.

 

Landskabsarkitekt: 

Niels Lutzen Landskabsarkitekter.png
IMG_1548.jpg

BGreen-it Living Wall - begrønning af reklamegavl på Frederiksberg

Landskabsarkitekt: 

Frederiksberg Kommune.png
IMG_0914.jpg

Kantorparken - etablering af affaldsrum, herunder befæstelser, hegn, pergolaer, beplantning og græs.


Landskabsarkitekt: 

IMG_1958.jpg

Jyllingehallerne Torv og Park i Roskilde -

belægninger, betonarbejde, afvanding, elarbejder,

kanter, asfalt og termoplast.

Landskabsarkitekt: 

DSCF2092.JPG

Alsvej / Ørbæksvej - hævet vejbane og ændret vigepligt.


Bygherre og rådgiver:

IMG_0910.jpg

Husumgård - ny affaldsløsning i bebyggelsen Husum-

gård, herunder befæstelser, beplantning, græs, el,

inventar og hegn.
 

Landskabsarkitekt:  

IMG_1366.jpg

Franciska Clausens Plads - etablering af støttemur,

trappe og asfalt

 

Landskabsarkitekt: 

werkarkitekter.png
IMG_1677.jpg

IRMA-Byen / KILEN - belægninger, betontrin og -plinte, LAR i form af regnvandsbassiner og -ledninger, beplantning, inventar og belysning.
 


Landskabsarkitekt: 

Orbicon.png
IMG_0882.jpg

Skovbørnehuset - parkering, belægning og grønt tag.


Landskabsarkitekt: Arkitektfirmaet aNNeKS aps

IMG_3111.jpg

Engdraget i Slagelse - slutmodning af området, herunder belægninger, klimatilpasninger i form af regnvandsbassin

og grønt område omkring nyt boligområde i Slagelse.
 

Rådgivende ingeniør: 

Grønt tag i Vig


Bygherre og rådgiver: Grundejer

IMG_0604.jpg

Klosterhaven - beplantnings- og anlægsgartnerarbejde, herunder befæstelser, in situ støbt beton, springvand, trapper og inventar.
(se video fra indvielsen her)

Landskabsarkitekt:  

HLA Taghave - taghave med træer, bunddække, højbede, trædæk, køkkenhave og grøn væg.

Landskabsarkitekt:  

IMG_0780.jpg

Korsør Boligselskab - omlægning af friarealer og etablering af lege- og opholdspladser, nye stier og cykelparkering samt udvidelse af parkering.

Landskabsarkitekt:  

DSCF2049.JPG

Plantning Nordhavn for By & Havn.

Landskabsarkitekt:  

Søtorvet - Taghave i form af befæstelser og beplantning

på Søtorvet i Hvalsø.

Rådgiver:  

Skælskør Plejehjem - Renovering af udenomsarealer.

Landskabsarkitekt:  

Tranehavegård - belægninger, drænarbejde, belysning, grønt tag og terræninventar.

Landskabsarkitekt:  

BOGL.png

C.G.Jensen - IRMA-byen - område 9 - belægninger, beplantninger og inventar.

Landskabsarkitekt:  

DSCF2054.JPG

Mariendalshallen - Nye udearealer, herunder belægnin-ger, stiforløb, mødesteder, sidde– og opholdsmuligheder.

Landskabsarkitekt:  

Volkswagen i Slagelse - Ny udstillingsplads.

Bygherre:  

Aug 03.jpg

Odins Tværgade Karreen - Gårdsanering med kloakrenovering og grønt tag.

Landskabsarkitekt:  

 

2017

Løvtaget II - Fortsættelse af bypark i Ørestaden med

dræn, ledningsarbejde, samt nye træer.

Landskabsarkitekt:

DSCF2059.JPG

Skybrudsprojekt Lindevangskolen - LAR-projekt med håndtering af 1500 m³ vand i skolegården ved hjælp af faskiner og opstuvning på terræn, inkl. forsænket areal, siddekanter, belægning, beplantning og inventar.

Landskabsarkitekt: Niels Lûtzen Landskabsarkitekter

Brolæggerudbud Hørsholm Kommune - Hævning og omlægning af kantsten og belægninger.

 

Bygherre og rådgiver:

Legehavet i Nordhavnen - Legeplads ved Bilbaogade / Antwerpengade. Ideen er, at få det maritime udtryk frem, som reference til havneområdet.

Landskabsarkitekt:

Baldersgadekarreen - Renovering af gårdanlæg, 
herunder belægninger, beplantning, inventar og grønt tag.

Landskabsarkitekt:

Sandlyng Børnehus i Stenlille - Landskabsprojekt omfattende belægnings- og gartnerarbejde, samt aptering, herunder sandkasser, faldunderlag og kantafgrænsninger

Bygherre: Sorø Kommune.

Bygherrerådgiver:

 

Greve Gymnasium - Renovering af indre gårdhave, herunder belægninger og beplantning.

Landskabsarkitekt:

Carlsbergbyen - Gartner- og belægningsarbejde, delvist udført som taghave på dæk.
 

Landskabsarkitekt:

Højmarksskolen - Grønne tage på håndværks- og naturværksted på Højmarksskolen i Vejen.

Landskabsarkitekt og rådgiver:

Ishøj Skole - Renovering af skolegård, herunder inventar, belægninger og beplantning.

Landskabsarkitekt:

Præstekær - Ombygning af udearealer omkring daginsti-

tution Præstekær, herunder belægninger, skure og 

inventar.

Landskabsarkitekt:

Lærkereden - udenomsarealer omkring daginstitution, herunder plantearbejder, befæstelser og terræntrapper.

Landskabsarkitekt:

Lethal i Ørestaden - etablering af aktivitets- / trænings-have

Landskabsarkitekt:

2016

 

Det Kongelige Bibliotek - etablering af plantehuller til

30 nye Paradisæble-træer, samt etablering af rullegræs.

Landskabsarkitekt:

Grundtvigs Sidevej Frederiksberg - belægninger på tagterrasse.

Bygherre:

Hørsholm Kommune - fjernelse af træer og retablering af befæstede arealer, samt etablering af ny træplantning på Usserød Kongevej.

Bygherre og rådgiver:

Skolen på Duevej - skolegårdsprojekt, indeholdende klimatilpasning og tiltag for aktiviteter.

Landskabsarkitekt:

Taarnby Kommune - belægninger omkring dagpleje.

Bygherre og rådgiver:

Sundbyøster Skole - renovering af udearealer, herunder belægning på tagterrasser med flisefødder 

og grønt tag.

Landskabsarkitekt:

IrmaByen - etablering af veje og fællesarealer i den fremtidige by i byen, herunder permeable p-pladser og forskellige LAR-løsninger.

 

Landskabsarkitekt:

Vestre Ringgade - Etablering af helleanlæg og busperroner, samt skilte- og vejmarkering.

Rådgivende ingeniør:

Kamillevej 10 i Taastrup - permeabel belægning

under cykelparkering.

 

Rådgivende Ingeniør: Per Hagemann F.R.I.
 

Bygherre:

Musicon - etablering af det nye og fremtidige torv, Søjlepladsen, i Musicon-bydelen.

 

Landskabsarkitekt:

Magnoliahuset - landskabsarbejder i

storentreprise herunder; affaldsplads,

skur, inventar, beplantning og legeplads

med fokus på børn med funktionsnedsættelser.

 

Landskabsarkitekt:

Buddingevej - landskabsprojekt omkring omsorgs-

boliger i Buddinge.

 

Landskabsarkitekt:

Gadekærvej - renovering af udearealer ved boligblok og på parkeringskælderdæk, herunder inventar, græs, belægningsarbejde, beplantning, legeudstyr og grønt tag. Delvist udført som taghave på dæk.

 

Landskabsarkitekt:

Palæfløjen i Roskilde - nyt afvandingsprojekt og omlægning af eksisterende naturstensbelægninger.

 

Landskabsarkitekt:

Professionshøjskolen METROPOL - etablering af afvanding af gårdrum ved indgangsparti.

 

Landskabsarkitekt:

VAB Boliger Tølløse - landskabsprojekt med belægninger og beplantning.

 

Landskabsarkitekt:

Søkanten - landskabsprojekt med befæstelser, beplantning og inventar, inkl. etablering af afvanding til P-areal.

Landskabsarkitekt:

Grønningen - LAR-projekt, herunder jordregulering, beplantning, græs, asfalt og grusstier.

 

Landskabsarkitekt:

2015

 

Lyndby Kirke - stendige og beplantning.

 

Landskabsarkitekt:

Hospice Frederiksberg - gårdhave, herunder klinke-
belægning, beplantning, linjeafvanding, samt

etablering af græs.

 

Landskabsarkitekt:

Børnehuset Jyderup - Ny daginstitution, herunder
belægning, beplantning, linjeafvanding, samt etablering
af græs.

 

Landskabsarkitekt:

Akaciegården - nyt plejehjem og herunder belægnin-
ger, beplantning, støttemure og inventar.

 

Landskabsarkitekt:

Lommeparken - Ny park i Ørestaden med fokus på
LAR, belægninger, beplantning.

 

Landskabsarkitekt:

Tomatvej - 52 eksklusive nye boliger og herunder
belægninger, beplantning og inventar.

 

Landskabsarkitekt:

Rødovre Rådhus - plantning af lindetræer.

 

Landskabsarkitekt:

Duetgården - Etablering af ny legeplads.

 

Landskabsarkitekt: