Projekter

Optimus Anlæg A/S' projekt-portefølje spænder vidt.
 

Vi udfører bl.a.: renovering og nyanlæg af industrikvarterer, institutioner og gårdanlæg, taghaveprojekter og opbygning af grønne tage, nyanlæg og renovering af kloakprojekter og LAR-projekter mv.

 

Og herunder; belægning, beplantning, grønt tag, taghave, terræninventar, aptering, pladsstøbt beton, terrænmur, klimatilpasning / LAR mv.

Se hele vores samlede projekt-portefølje herunder.

 

Gå til projekter fra 2018

Gå til projekter fra 2017

Gå til projekter fra 2016

Gå til projekter fra 2015

Og se udvalgte projekter lidt fra oven :-)

 

2019

IMG_2248.jpg

Musicon, Bagtæppet og Lydmuren - renovering af belægninger og etablering af LAR-projekt.

 

 

Landskabsarkitekt: 

cowi.png
2_edited.jpg

Grøndalen, etape II - LAR-projekt

 

 

Landskabsarkitekt: 

kalender-10599-1-23185_opland.jpg

Kultur- og bevægelsespark i Høng - omlægning af udearealer ifm. renovering og tilbygning til sportshallen.

 

 

Landskabsarkitekt: 

bisgaard.png
IMG_4075.jpg

Betty 4 - renovering af belægning og beplantning og etablering af faskiner samt øvrigt kloakarbejde

 

 

Landskabsarkitekt: 

IMG_20191004_110734.jpg

Orienten, Nordhavn - etablering af taghaver og gårdrum

til børnehave

 

 

Landskabsarkitekt: 

BOGL.png
IMG_20191030_135007.jpg

Frihedsmuseet - etablering af betonplinte og plantekasser med slyngplanter, plantning af træer med rodvenligt bærelag samt grønne tage.

 

Landskabsarkitekt: 

Julie Kirkegaard.png

Randersgade - belægninger, fundament og sokkel, kloak og dræn.

 

Landskabsarkitekt: 

ABR.png
DSCF2082.JPG

Hørsholm Midterhelle - udførelse af midterhelle og vejudvidelse.

Landskabsarkitekt: 

IMG_1870.jpg

DTU 228A (Danmarks Tekniske Universitet) - retablering af belægning og beplantning

 

Landskabsarkitekt: 

bisgaard.png
3.jpg

Nygårdsvej 32 - udenomsarealer ved bolig- og erhvervsbyggeri, renovering af fortove, belægninger, beplantninger og taghaver.

 

Landskabsarkitekt: 

Niels Lutzen Landskabsarkitekter.png
IMG_2002.jpg

Bank Mikkelsens Vej - befæstelser, beplantning, trædæk, terrænmure og pladsbygget inventar, inkl. legeredskaber

og faldunderlag.

 

Landskabsarkitekt: 

IMG_1725.jpg

CBY BYRUM - Thorvald Bindesbølls Plads 

befæstelser, beplantning, terræninventar og

trapper.

 

Landskabsarkitekt: 

Schønherr.png

2018

 
IMG_1579.jpg

CarlsbergByen, bygning 16.3 - Thorvald Bindesbølls Plads - befæstelser, beplantning og græs.

 

Landskabsarkitekt: 

IMG_1861.jpg

Skybrudsprojekt Bülowsvej - etablering af LAR-projekt

på Bülowsvej, herunder belægninger, beplantning, belysning og inventar.

 

Landskabsarkitekt: 

Niels Lutzen Landskabsarkitekter.png
IMG_1548.jpg

BGreen-it Living Wall - begrønning af reklamegavl på Frederiksberg

Landskabsarkitekt: 

Frederiksberg Kommune.png
IMG_0914.jpg

Kantorparken - etablering af affaldsrum, herunder befæstelser, hegn, pergolaer, beplantning og græs.


Landskabsarkitekt: 

IMG_1958.jpg

Jyllingehallerne Torv og Park i Roskilde -

belægninger, betonarbejde, afvanding, elarbejder,

kanter, asfalt og termoplast.

Landskabsarkitekt: 

DSCF2092.JPG

Alsvej / Ørbæksvej - hævet vejbane og ændret vigepligt.


Bygherre og rådgiver:

IMG_0910.jpg

Husumgård - ny affaldsløsning i bebyggelsen Husum-

gård, herunder befæstelser, beplantning, græs, el,

inventar og hegn.
 

Landskabsarkitekt:  

IMG_1366.jpg

Franciska Clausens Plads - etablering af støttemur,

trappe og asfalt

 

Landskabsarkitekt: 

werkarkitekter.png
IMG_1677.jpg

IRMA-Byen / KILEN - belægninger, betontrin og -plinte, LAR i form af regnvandsbassiner og -ledninger, beplantning, inventar og belysning.
 


Landskabsarkitekt: 

Orbicon.png
IMG_0882.jpg

Skovbørnehuset - parkering, belægning og grønt tag.


Landskabsarkitekt: Arkitektfirmaet aNNeKS aps

IMG_1894.jpg

Engdraget i Slagelse - slutmodning af området, herunder belægninger, klimatilpasninger i form af regnvandsbassin

og grønt område omkring nyt boligområde i Slagelse.
 

Rådgivende ingeniør: 

Grønt tag i Vig


Bygherre og rådgiver: Grundejer

IMG_0604.jpg

Klosterhaven - beplantnings- og anlægsgartnerarbejde, herunder befæstelser, in situ støbt beton, springvand, trapper og inventar.
(se video fra indvielsen her)

Landskabsarkitekt:  

HLA Taghave - taghave med træer, bunddække, højbede, trædæk, køkkenhave og grøn væg.

Landskabsarkitekt:  

IMG_0780.jpg

Korsør Boligselskab - omlægning af friarealer og etablering af lege- og opholdspladser, nye stier og cykelparkering samt udvidelse af parkering.

Landskabsarkitekt:  

DSCF2049.JPG

Plantning Nordhavn for By & Havn.

Landskabsarkitekt:  

Søtorvet - Taghave i form af befæstelser og beplantning

på Søtorvet i Hvalsø.

Rådgiver:  

Skælskør Plejehjem - Renovering af udenomsarealer.

Landskabsarkitekt:  

Tranehavegård - belægninger, drænarbejde, belysning, grønt tag og terræninventar.

Landskabsarkitekt:  

BOGL.png

C.G.Jensen - IRMA-byen - område 9 - belægninger, beplantninger og inventar.

Landskabsarkitekt:  

DSCF2054.JPG

Mariendalshallen - Nye udearealer, herunder belægnin-ger, stiforløb, mødesteder, sidde– og opholdsmuligheder.

Landskabsarkitekt:  

Volkswagen i Slagelse - Ny udstillingsplads.

Bygherre:  

Aug 03.jpg

Odins Tværgade Karreen - Gårdsanering med kloakrenovering og grønt tag.

Landskabsarkitekt:  

 

2017

Løvtaget II - Fortsættelse af bypark i Ørestaden med

dræn, ledningsarbejde, samt nye træer.

Landskabsarkitekt:

DSCF2059.JPG

Skybrudsprojekt Lindevangskolen - LAR-projekt med håndtering af 1500 m³ vand i skolegården ved hjælp af faskiner og opstuvning på terræn, inkl. forsænket areal, siddekanter, belægning, beplantning og inventar.

Landskabsarkitekt: Niels Lûtzen Landskabsarkitekter

Brolæggerudbud Hørsholm Kommune - Hævning og omlægning af kantsten og belægninger.

 

Bygherre og rådgiver:

Legehavet i Nordhavnen - Legeplads ved Bilbaogade / Antwerpengade. Ideen er, at få det maritime udtryk frem, som reference til havneområdet.

Landskabsarkitekt:

Baldersgadekarreen - Renovering af gårdanlæg, 
herunder belægninger, beplantning, inventar og grønt tag.

Landskabsarkitekt:

Sandlyng Børnehus i Stenlille - Landskabsprojekt omfattende belægnings- og gartnerarbejde, samt aptering, herunder sandkasser, faldunderlag og kantafgrænsninger

Bygherre: Sorø Kommune.

Bygherrerådgiver:

 

Greve Gymnasium - Renovering af indre gårdhave, herunder belægninger og beplantning.

Landskabsarkitekt:

Carlsbergbyen - Gartner- og belægningsarbejde, delvist udført som taghave på dæk.
 

Landskabsarkitekt:

Højmarksskolen - Grønne tage på håndværks- og naturværksted på Højmarksskolen i Vejen.

Landskabsarkitekt og rådgiver:

Ishøj Skole - Renovering af skolegård, herunder inventar, belægninger og beplantning.

Landskabsarkitekt:

Præstekær - Ombygning af udearealer omkring daginsti-

tution Præstekær, herunder belægninger, skure og 

inventar.

Landskabsarkitekt:

Lærkereden - udenomsarealer omkring daginstitution, herunder plantearbejder, befæstelser og terræntrapper.

Landskabsarkitekt:

Lethal i Ørestaden - etablering af aktivitets- / trænings-have

Landskabsarkitekt:

2016

 

Det Kongelige Bibliotek - etablering af plantehuller til

30 nye Paradisæble-træer, samt etablering af rullegræs.

Landskabsarkitekt:

Skolen på Duevej - skolegårdsprojekt, indeholdende klimatilpasning og tiltag for aktiviteter.

Landskabsarkitekt:

Grundtvigs Sidevej Frederiksberg - belægninger på tagterrasse.

Bygherre:

Hørsholm Kommune - fjernelse af træer og retablering af befæstede arealer, samt etablering af ny træplantning på Usserød Kongevej.

Bygherre og rådgiver:

Taarnby Kommune - belægninger omkring dagpleje.

Bygherre og rådgiver:

Sundbyøster Skole - renovering af udearealer, herunder belægning på tagterrasser med flisefødder 

og grønt tag.

Landskabsarkitekt:

IrmaByen - etablering af veje og fællesarealer i den fremtidige by i byen, herunder permeable p-pladser og forskellige LAR-løsninger.

 

Landskabsarkitekt:

Kamillevej 10 i Taastrup - permeabel belægning

under cykelparkering.

 

Rådgivende Ingeniør: Per Hagemann F.R.I.
 

Bygherre:

Musicon - etablering af det nye og fremtidige torv, Søjlepladsen, i Musicon-bydelen.

 

Landskabsarkitekt:

Vestre Ringgade - Etablering af helleanlæg og busperroner, samt skilte- og vejmarkering.

Rådgivende ingeniør:

Palæfløjen i Roskilde - nyt afvandingsprojekt og omlægning af eksisterende naturstensbelægninger.

 

Landskabsarkitekt:

Professionshøjskolen METROPOL - etablering af afvanding af gårdrum ved indgangsparti.

 

Landskabsarkitekt:

Magnoliahuset - landskabsarbejder i

storentreprise herunder; affaldsplads,

skur, inventar, beplantning og legeplads

med fokus på børn med funktionsnedsættelser.

 

Landskabsarkitekt:

Buddingevej - landskabsprojekt omkring omsorgs-

boliger i Buddinge.

 

Landskabsarkitekt:

Gadekærvej - renovering af udearealer ved boligblok og på parkeringskælderdæk, herunder inventar, græs, belægningsarbejde, beplantning, legeudstyr og grønt tag. Delvist udført som taghave på dæk.

 

Landskabsarkitekt:

VAB Boliger Tølløse - landskabsprojekt med belægninger og beplantning.

 

Landskabsarkitekt:

Søkanten - landskabsprojekt med befæstelser, beplantning og inventar, inkl. etablering af afvanding til P-areal.

Landskabsarkitekt:

Grønningen - LAR-projekt, herunder jordregulering, beplantning, græs, asfalt og grusstier.

 

Landskabsarkitekt:

2015

 

Lyndby Kirke - stendige og beplantning.

 

Landskabsarkitekt:

Hospice Frederiksberg - gårdhave, herunder klinke-
belægning, beplantning, linjeafvanding, samt

etablering af græs.

 

Landskabsarkitekt:

Børnehuset Jyderup - Ny daginstitution, herunder
belægning, beplantning, linjeafvanding, samt etablering
af græs.

 

Landskabsarkitekt:

Akaciegården - nyt plejehjem og herunder belægnin-
ger, beplantning, støttemure og inventar.

 

Landskabsarkitekt:

Lommeparken - Ny park i Ørestaden med fokus på
LAR, belægninger, beplantning.

 

Landskabsarkitekt:

Tomatvej - 52 eksklusive nye boliger og herunder
belægninger, beplantning og inventar.

 

Landskabsarkitekt:

Rødovre Rådhus - plantning af lindetræer.

 

Landskabsarkitekt:

Duetgården - Etablering af ny legeplads.

 

Landskabsarkitekt: